Smetana Huset

Gul reverterat hyreshus. Huset på Stora Nygatan 11 i Göteborg kallas Smetana-huset. Bedrich Smetana, den tjeckiska tonsättaren bodde här 1857 – 1858. Murarmästare G Fährig uppförde huset som ett bostadshus 1849-1856. Det har renoverats och byggts till ett antal gånger. 1997 är det dags igen och OK Måleri renoverar huset.

OM FASTIGHETEN

Förutom bostäder inrymmer fastigheten idag bland annat kontor och ett perukmakeri. Fastigheten är byggd med en avlång kringbyggd gård, vilken är gemensam för gatuhusen mot Stora Nygatan och Drottninggatan. Gårdfasaderna är gulmålade. De gamla stalldörrarna och portdörrarna mot Drottninggatan är bevarade och senare beklädda med trälaminatskivor.

DETTA GJORDE VI

Förutom bostäder inrymmer fastigheten idag bland annat kontor och ett perukmakeri. Fastigheten är byggd med en avlång kringbyggd gård, vilken är gemensam för gatuhusen mot Stora Nygatan och Drottninggatan. Gårdfasaderna är gulmålade. De gamla stalldörrarna och portdörrarna mot Drottninggatan är bevarade och senare beklädda med trälaminatskivor.

Bygghistorik i kronologisk ordning

1849-56 Nybyggnad
Etapp 1: gathus.
Etapp 2: gårdshus mot väster (1856).

1881
Nybyggnad av gårdshus mot öster

1898
Nybyggnad av avträde och magasin i gårdshus mot väster.

1906
Ombyggnad av lägenhet samt upptagning av två källardörrar i fasad mot Drottninggatan. Påbyggnad av två balkonger på fasad mot Stora Nygatan.

1932
Ombyggnad av två lägenheter/vån innefattande nya entrépartier i trapphus, nya lägenhetsskiljande väggar och lättväggar, inredning av badrum.

1933
Grundförstärkning av del av byggnaden mot öster.

1934
Upptagning av treluftsfönster i fasad mot gård, i matsal i lägenhet mot väster, på plan 2 och 3.

1997
OK Måleri renoverar trappuppgångarna.
Underarbete, målning, nya fönster och fönsterbågar samt handpolering av golv.