Måleri

Jakobsdalsgatan, Göteborg. Renovering och målning av trappuppgång.

Tandläkaresällskapet Erik Dahlbersgatan i Göteborg. Renovering och målning av trappuppgång.